10miljoner hungriga svenskar

10miljoner hungriga svenskar.

Vilken förmåga har Sverige att mätta sin befolkning? I denna fråga bollas många siffror. Allt från noll till 50% har cirkulerat i media sista året. Sanningen ligger väl någonstans däremellan. Men låt oss förhålla oss till 50%.

Det är vid tillfällen som detta som vi behöver fundera över hur mättar vi 10miljoner svenskar. Men om vi idag bara kan föda varannan svensk, så ger det oss många frågor.

Vilka skall vi inte mätta i händelse av en kris? Hur skall vi öka produktionen? Kan du vara en medspelare? Hur ser det ut idag? När var det såhär senast?

Hungarian record 2016

Hungerian record 2016

En relevant fråga är när hade Sverige 5miljoner människor? Det är ganska lätt att svara på, det var 1897. Vi befinner oss då i utvandringstiderna till USA helt enkelt för att landet inte kan föda nog med människor. Med den tekniska utvecklingen och ansamlad kunskap, har vi idag ett bättre läge för att föda folk än människorna 1897.

Dock är det något brutalt som behöver sägas; Det svenska jordbruket behöver dubblas.

Det är ord som kräver eftertanke. Det är inget som lätt låter sig göras. 20-30% är ganska lätt att föreställa sig, men vi talar om en dubblering.

Det andra chockande konceptet som vi även behöver förstå är att antalet matproducenter behöver dubblas. Det finns väl ingen som skulle beskriva en bonde idag som undersysselsatt och har för mycket fritid.

lampa 2017n

Hungarian Record 2017

Men samtidigt så att den bästa marken, den odlas det redan på. Vi talar om att vi skall börja utnyttja mark som inte är den bästa, mark som kanske inte brukats på många år.

Det som blir den direkt konsekvensen är att denna maten kommer att kosta mera. Eran av billig mat har börjat närma sig sitt slut. Vi har bara på de senaste 40åren halverat matkostnaderna som andel av disponibel inkomst.

Att bruka denna jorden kommer att kräva mer än en dubblering av matproducenterna. Detta är den största förändringen av den svenska landsbygden sedan den urbaniseringen under 50 och 60talet. Det är inte fråga om att bygga en ny stad utan att bygga en ny landsbygd. Något som är ofantligt mycket större.

Detta kan låta lite drakoniskt, men att dubbla antalet matproducenter är en grundförutsättning för att Sverige skall bli självförsörjande.
Men det behöver sägas för att kunna förstås.

Mycket går naturligtvis att odlas i våra villamattor, men det kan endast vara en komponent i frågan om att åter få en självförsörjande nation. För egen del har ny chilisäsongen startat, med de första plantorna som hamnar under ljus.

Alla kan göra något. Något kan alla göra.

Har man ett fönster kan man odla kryddor och sallads grönt. En villaträdgård är nog för att äta sig mätt i säsong på grönt utan problem. En sommarstuga, kan göra familjen försörjd på potatis året runt. Alla kan välja den lokala osten i matvarubutiken.  Min poäng är att alla kan vara medspelare.

//Ricky Karlsson

//Ricky Karlsson

Detta är historian om hur matens ursprung blev en viktig fråga i mitt liv. Hur odling blev en naturlig del av livet. Samt hur man går från 3 tomatplantor till hur man odlar rationellt för storfamiljen.

Gilla och dela. Odlaminmat är lätt att följa på facebook.

Det här inlägget postades i Matpolitik, självhushållning. Bokmärk permalänken.

Kommentera